Dôchodok

Dôchodkové zabezpečenie je téma, ktorú možno ešte nemáte úplne zmapovanú. Radi Vám vysvetlíme, ako na Slovensku funguje systém dôchodkového zabezpečenia. Spoločne nájdeme riešenie, ako sa s podporou štátu i s vlastnou podporou najlepšie pripravíte na dôstojnú jeseň života. 

Témy, o ktorých sa dozviete viac:

Sociálna poisťovňa (1.Pilier)

Starobné dôchodkové sporenie (2. Pilier)

Doplnkové dôchodkové sporenie (3. Pilier)

Výhody jednotlivých pilierov