Certifikáty

Osobitné finančné vzdelávanie

AML - Anti money laundering

január 2021

Osobitné finančné vzdelávanie

Sektor doplnkového dôchodkového sporenia

január 2021

Osobitné finančné vzdelávanie

Sektor starobného dôchodkového sporenia

január 2021

Osobitné finančné vzdelávanie

Kapitálový trh

 január 2021

Osobitné finančné vzdelávanie

Sektor prijímania vkladov

január 2021

Osobitné finančné vzdelávanie

Poistenie a zaistenie

január 2021

Osobitné finančné vzdelávanie

Poskytovanie úverov

Január 2021

Slovenská banková asociácia

Doplnkové dôchodkové sporenie

marec 2020 - marec 2024

Slovenská banková asociácia

Prijímanie vkladov

máj 2020 - máj 2024

Slovenská banková asociácia

Poistenie a zaistenie

marec 2020 - marec 2024

Slovenská banková asociácia

Starobné dôchodkové sporenie

máj 2018 - máj 2022

Slovenská banková asociácia

Poskytovanie úverov

jún 2020 - jún 2024

Slovenská banková asociácia

Kapitátový trh

marec 2020 - marec 2024