Kde konsolidovať viaceré úvery bez overovania výšky príjmu?

Hypotéky | Andrej Karpat | 16.05.2018
Znížil sa Váš príjem a ťažia Vás okrem úveru na bývanie aj vysoké splátky spotrebných či stavebných úverov? Bojíte sa, že výška Vášho príjmu už nebude postačovať na konsolidáciu všetkých Vašich úverov? Existuje riešenie, ale neumožňuje ho každá banka.

Na úvod je potrebné rozlíšiť pojmy refinancovanie a konsolidácia

Refinancovanie je vyplatenie jedného úveru iným úverom s výhodnejšími podmienkami (úver za úver)

Konsolidácia je zlúčenie viacerých úverov do jedného.

Ako to funguje?

Banky zväčša neoverujú výšku príjmu klienta pokiaľ chce refinancovať úver za úver. Ak by však chcel konsolidovať viaceré úvery do jedného hypoúveru, tak obyčajne výšku príjmu overia. Píšem „obyčajne“ lebo existujú banky, ktoré neoverujú výšku príjmu (overia len jeho existenciu) ani v prípade konsolidácie viacerých úverov.

Musia však byť splnené iné podmienky. Hodnota založenej nehnuteľnosti musí postačovať na výšku všetkých úverov a klient musí byť zárobkovo činný. Pod zárobkovou činnosťou sa rozumie: trvalý pracovný pomer, živnosť, konateľ s.r.o. alebo materská dovolenka. Klient nesmie byť v žiadnom prípade evidovaný na úrade práce.

Pri konsolidácii bude banka preverovať úverový register, teda úverovú históriu klienta. Poctivé a včasné splácanie predošlých úverov je preto zásadné.

V súčasnosti je možné konsolidovať bez overenia výšky príjmu len v  bankách: ČSOB , SLSP a Tatra banka

ČSOB – bez overenia príjmu je možné konsolidovať len úvery splácané viac ako 12 mesiacov a výška nového úveru musí byť najviac 90% z hodnoty zakladanej nehnuteľnosti.

SLSP – bez overenia príjmu je možné konsolidovať rovnako len úvery splácané viac ako 12 mesiacov a maximálnu výšku úveru k hodnote nehnuteľnosti stanoví banka individuálne po overení klienta.

Tatra banka – bez overenia príjmu je možné konsolidovať rovnako len úvery splácané viac ako 12 mesiacov a maximálnu výšku úveru k hodnote nehnuteľnosti stanoví banka podľa vyhodnotenia klienta. Konsolidovať je však možné s hypotékou len taký spotrebný úver, ktorý bol poskytnutý bankou na dofinancovanie kúpy nehnuteľnosti.

Ako to vieme využiť a znížiť splátku?

Príklad:

Klient má teraz minimálnu mzdu a poctivo platí viac ako 12 mesiacov hypotéku (zostatok 60.000€) a spotrebné úvery (zostatky 20.000€) so sumárnou splátkou 470€/mes. Vlastní (resp. vie založiť) nehnuteľnosť(i) v hodnote 100.000€. Konsolidáciou týchto úverov vznikne hypoúver vo výške 80.000€ (čo je 80% hodnoty zakladanej nehnuteľnosti) so splátkou cca 276€/mes. (kalkulované pri úroku 1,5% a dobe splatnosti 30 rokov). Týmto krokom ušetrí približne 200€/mes. pričom vyššie spomínané banky nebudú overovať výšku jeho príjmu. Overia si len či príjem má.

V prípade Vášho záujmu rád podám bližšie informácie a pomocnú ruku pri riešení Vašich úverov.

O autorovi
Andrej Karpat
Senior Manager
Finančné služby musia byť založené na pravdivosti, odbornosti, dôvere a vytvaraní vzťahu medzi klientom a sprostredkovateľom. Mojím cieľom nieje ľuďom radiť, ale naučiť ich správne sa orientovať vo finančom svete a rozumieť základnom finančných produktov, aby rozumeli prečo využívajú daný produkt, kde smerujú ich peniaze a mali imunitu voči často zavádzajúcim a klamlivým informácmiám, ktoré sa šíria mediálnym svetom. Preto sa neustále vzdelávam a pracujem na odbornosti, aby sa klient mohol na mňa spoľahnúť.

Kategórie


Newsletter

Buďte informovaný o najnovších správach, udalostiach a akciách

Odporúčané
Oplatí sa úver od Poštovej banky s úrokom 0,95%?
Štátny príspevok pre mladých sa od nového roku mení!