Pracujete v zahraničí a máte záujem o úver na bývanie?

Hypotéky | Andrej Karpat | 14.01.2018
V poslednom čase čoraz viac Slovákov pracujúcich v zahraničí uvažuje o kúpe nehnuteľnosti, aby po návrate domov mali zabezpečené bývanie. Počas doby, kým sa vrátia domov, prenajmú nehnuteľnosť a podnájomník im spláca úver a náklady na byt. Prípadne sa im o nehnuteľnosť zatiaľ stará rodinný známy.

Aké sú možnosti získania hypotekárneho úveru pre Slováka pracujúceho v zahraničí a čo musí spĺňať, aby mu banka poskytla úver na bývanie?

- Príjem: Väčšina bánk akceptuje príjem iba v eurách, okrem štyroch bánk, ktoré akceptujú príjem aj v inej mene. Tieto banky sa však môžu líšiť v tom aké percento financovania nehnuteľnosti takému klientovi poskytnú. Ďalšia z bánk štandardne akceptuje príjem len v mene euro, ale v prípade ručiteľa s príjmom na SR vedia akceptovať aj príjem v inej mene.

- Potvrdenie o príjme: Bez potvrdenia o príjme na tlačive banky sa pri žiadosti o úver nepohnete. Potvrdenie obsahuje informáciu o výške príjmu, údaje o zamestnávateľovi, o žiadateľovi o úver a obsahuje tiež kontakt na osobu, ktorú vie banka kontaktovať  v prípade overenia príjmu.

- Overenie príjmu: Banky sú opatrnejšie pri príjme zo zahraničia, preto pri overovaní príjmu niekedy telefonicky alebo mailovo kontaktujú zamestnávateľa a ten im musí potvrdiť, že žiadateľ o úver je u nich zamestnaný. Nerobia to však všetky banky. Niektoré kontaktujú zamestnávateľa len pri náhodne vybranom klientovi. Jedna banka nekontaktuje zamestnávateľa vôbec, ale požaduje aby klient pracoval u daného zamestnávateľa minimálne 12 mesiacov nepretržite.

- Dĺžka pracovného pomeru: Banky zväčša vedia poskytnúť úver len klientom, ktorí pracujú u jedného zamestnávateľa viac ako 12 mesiacov. Vo výnimočných prípadoch vedia niektoré banky akceptovať aj kratšiu dobu zamestnania (napr. 4 – 6 mesiacov, ale súhrnný príjem sa priemeruje za obdobie 6 mesiacov).

- Výpisy z účtu: Banky si okrem potvrdenia o príjme žiadajú aj výpisy z účtu, kam potvrdený príjem prichádza. Obyčajne za 2 až 12 mesiacov, záleží od banky, v ktorej sa úver vybavuje.

- Výplatné pásky: Pri podaní žiadosti do banky,  kde je podmienkou minimálna doba v jednom zamestnaní 12 mesiacov, je potrebné doložiť aj výplatné pásky za posledné dva mesiace.

- Pracovná zmluva: Banky k žiadosti o úver požadujú kópiu pracovnej zmluvy, ideálne keď je uzatvorená na dobu neurčitú. Zmluva by mala byť v nemeckom, anglickom, alebo českom jazyku. Pracovné zmluvy v inom jazyku by mali byť úradne preložené do slovenčiny, alebo do jedného zo spomínaných jazykov.

- Výška financovania: Ako som vyššie uviedol, banky bývajú opatrnejšie pri príjme zo zahraničia a preto ponúkajú maximálne 80%-né financovanie nehnuteľnosti. Iba na výnimku je možné vyššie percento financovania. Banky vedia schváliť aj 90%-né financovanie, záleží ale od lokality nehnuteľnosti a vyhodnotenia bonity klienta. Po zmenách a sprísňovaní podmienok v bankách je to už skôr výnimkou ako pravidlom.

Zaujímavosť: Pri podaní žiadosti v niektorých bankách stačí , keď klient nascanuje potrebné doklady zo zahraničia, banka mu následne úver schváli a originály dokladov prinesie až k podpisu úveru. Výhodou tejto možnosti je časová úspora pri posielaní potvrdení zo zahraničia.

Netreba zabúdať na to, že schválenie takého úveru býva časovo náročnejšie a je potrebné si pripraviť väčší časový priestor a byť trpezlivejší. Napriek vynaloženej snahe sa môže z rôznych dôvodov stať, že banka úver nakoniec neschváli. V prípade vyhliadnutej nehnuteľnosti je preto dôležité zmluvne dohodnúť s realitnou kanceláriou vrátenie zaplatenej zálohy v prípade zamietnutia úveru.

Predschválenie úveru: Existuje možnosť, nechať si v banke najprv overiť výšku a existenciu príjmu. Je možné získať aj tzv. „hypotekárny certifikát“, po jeho schválení je potrebné do 3 mesiacov doložiť kupovanú nehnuteľnosť.

Podpis úveru na splnomocnenie: Vzhľadom k tomu, že klienti zvyknú byť kvôli pracovným povinnostiam dlhodobo mimo SR, tak sa zaujímajú o možnosť podpisovať úver na základe splnomocnenia. Banky takýto postup umožňujú, avšak splnomocnenie je potrebné overiť na tlačive danej banky. Následne úver podpíše poverená osoba.

Živnosť v zahraničí: Čoraz častejšie pracujú Slováci v zahraničí ako SZČO. Iba jediná banka vie akceptovať živnosť zo zahraničia presnejšie len z Čiech.

V poslednej dobe sa mi podarilo pomôcť vybaviť úver pre Slovákov, ktorí pracujú v Nemecku, Švajčiarsku, Anglicku, Česku, Dánsku, či v Austrálii, Španielsku, Rakúsku.

V prípade záujmu alebo bližších informácií o problematike úverov pre klientov so zahraničným príjmom ma neváhajte kontaktovať.

Zdroj: vlastné spracovanie
Zdroj titulného obrázku: pixabay.com

O autorovi
Andrej Karpat
Senior Manager
Finančné služby musia byť založené na pravdivosti, odbornosti, dôvere a vytvaraní vzťahu medzi klientom a sprostredkovateľom. Mojím cieľom nieje ľuďom radiť, ale naučiť ich správne sa orientovať vo finančom svete a rozumieť základnom finančných produktov, aby rozumeli prečo využívajú daný produkt, kde smerujú ich peniaze a mali imunitu voči často zavádzajúcim a klamlivým informácmiám, ktoré sa šíria mediálnym svetom. Preto sa neustále vzdelávam a pracujem na odbornosti, aby sa klient mohol na mňa spoľahnúť.

Kategórie

Newsletter

Buďte informovaný o najnovších správach, udalostiach a akciách

Odporúčané
Oplatí sa úver od Poštovej banky s úrokom 0,95%?
Štátny príspevok pre mladých sa od nového roku mení!