Certifikáty

Osobité finančné vzdelávanie

Sektor doplnkového dôchodkového sporenia

február 2019

Osobité finančné vzdelávanie

Sektor starobného dôchodkového sporenia

február 2019

Osobité finančné vzdelávanie

Kapitálový trh

 február 2019

Osobité finančné vzdelávanie

Sektor prijímania vkladov

február 2019

Osobité finančné vzdelávanie

Poistenie a zaistenie

február 2019

Osobité finančné vzdelávanie

Poskytovanie úverov

február 2019

Slovenská banková asociácia

Doplnkové dôchodkové sporenie

apríl 2016 - marec 2020

Slovenská banková asociácia

Prijímanie vkladov

apríl 2016 - apríl 2020

Slovenská banková asociácia

Poistenie a zaistenie

apríl 2016 - marec 2020

Slovenská banková asociácia

Starobné dôchodkové sporenie

máj 2018 - máj 2022

Slovenská banková asociácia

Poskytovanie úverov

máj 2016 - apríl 2020

Slovenská banková asociácia

Kapitátový trh

apríl 2016 - marec 2020